دستگاه های جوجه کشی تمام اتومات کاکس

دستگاه جوجه کشی تویین کاکس شترمرغ

ماشین جوجه کشی دابل کاکس

دستگاه جوجه کشی جنرال کاکس

ماشین جوجه کشی گرین کاکس

دستگاه جوجه کشی 48 عددی آنالوگ

ماشین جوجه کشی گلدن کاکس

دستگاه جوجه کشی 48 عددی دیجیتال

ماشین جوجه کشی مینی کاکس آنالوگ

دستگاه جوجه کشی مینی کاکس دیجیتال

دستگاه جوجه کشی مام کاکس شترمرغ

دستگاه جوجه کشی تویین کاکس

ماشین جوجه کشی مام کاکس مرغ

مادر مصنوعی

دستگاه جوجه کشی تویین کاکس با ترنر شاخکی

ماشین جوجه کشی مگا کاکس

ماشین جوجه کشی گالا کاکس


تماس : 88802580-021, 88802581-021 , 9309791-0912